Festryger nu - bliver du dagligryger senere?

Du er festryger eller lejlighedsryger, men er det en måde at ryge på, du kan holde fast i?

Eller vil du langsomt begynde at ryge oftere og oftere, og pludselig være blevet til dagligryger?

TEST DIG SELV

Du skal nu uden at tænke alt for meget over det hurtigt krydse af, hvorvidt du er enig eller uenig i en række udsagn om rygning. Er du klar med musen?